.youcenav { position: fixed; float: right; top: 170px; right: 0; z-index:999; } .youcenav ul li a { width: 67px; height: 57px; background: #bfbfbf; margin-bottom: 1px; padding-top: 10px; display: block; } .youcenav ul li img { margin: 0 auto; display: block; } .youcenav ul li p { font-size: 12px; color: #FFF; text-align: center; } .youcenav ul li a:hover { width: 67px; height: 57px; background: #d6171e; margin-bottom: 1px; padding-top: 10px; display: block; }
  • 股票简称: 安泰科技
  • 股票代码: 000969
 
AT-71Ni1自保护药芯焊丝

用于X42-X65级管线钢环焊接填充及盖面焊接,抗风能力强,飞溅小,电弧稳定,铁水流动性适中。

型号:制造商:500万彩票网焊接材料分公司
联系人:乜先生原产地:北京,河北涿州
邮箱:niefengzhan@csulaas.com电话:0312-3970503
更多相关500万彩票网

 

500万彩票网特点:电弧柔和,稳定;

飞溅少,焊道外观及成型美观;

脱渣容易,烟尘量少,具有优良焊接工艺性能AT-71Ni1彩页.pdf

 

 

u=604280206,1472318270&fm=21&gp=0.jpg

图片1.png